Copenhagen Folk Club fortsætter….

Referat af Ekstra-ordinær Generalforsamling

Afholdt 17. juni 2021 kl. 19.00 i Metronomen

Til den ekstraordinære generalforsamling blev Philip Palmer Jørgensen valgt som dirigent og referent. Generalforsamlingen blev godkendt som gyldig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Eneste punkt på dagsorden var i henhold til foreningens vedtægter foreningens opløsning. Annette Kviesgaard Zagal og Henrik Koop blev valgt som stemmeoptællere. Bestyrelsen redegjorde for resultatet af den ordinære generalforsamling, hvor der ikke kunne vælges en ny arbejdsdygtig bestyrelse. Bestyrelsen besvarede spørgsmål fra medlemmerne vedrørende bestyrelsesarbejdet. Fra salen stillede Anders Svenning og Lissen Jacobsen sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Der var endvidere tilsagn fra Lone Lambert Jensen, der tillige var villig til at stille op. Fra den nuværende bestyrelse var Martin O’Hare og Marianne Green villige til genvalg. Foreningens vedtægter foreskriver en bestyrelse på mindst 5 personer.

Generalforsamlingen valgte herefter de opstillede kandidater til den nye bestyrelse og bekræftede valget af foreningens revisor Jens Alleslev Larsen. Der var ingen bemærkninger under punktet eventuelt. København 18. juni 2021. Kasserer: Kim Lindholt Referent: Philip Palmer Jørgense

Udgivet i Koncerter | Skriv en kommentar

Ekstraordinær generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Copenhagen Folk Club,
torsdag den 17. juni 2021 kl. 20.00
i Metronomen
Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg
Metro: Aksel Møllers Have


Indkaldelse sker i henhold til vedtægternes § 11 om
FORENINGENS OPLØSNING

Dagsordenen:
1 Valg af dirigent og referent
2 Valg af 2 stemmeoptællere
3 Foreningens opløsning
4 Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter
5 Eventuelt

På foreningens ordinære generalforsamling den 25. maj 2021 var der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer, der stillede sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet.
Da foreningen ikke kan drives uden en bestyrelse, er konsekvensen at foreningen må opløses.
Såfremt der på den ekstraordinære generalforsamling kan vælges en bestyrelse vil dette være en mulighed for at undgå foreningens opløsning.
Den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 17. juni 2021, kl. 20.00 afholdes i forbindelse med koncerten med Tradish.

Med Venlig hilsen
Martin O’Hare, Marianne Green, Henrik Koop, Kim Lindholt,
Annette Kviesgaard Zagal, og Philip Palmer Jørgensen

WWW.FOLKCLUB.DK

Udgivet i Koncerter | Skriv en kommentar

Tradish – 17. juni 2021

John Pilkington: vokal, guitar, bouzouki
Louise Ring Vangsgaard: vokal, violin, viola
Brian Woetmann: vokal, mandolin, bodhrán og percussion

Tradish har igennem de sidste 10 år rejst rundt med deres musik, og fortalt historier på hundredvis af scener på tværs af Europa. Tradish har mødt og genset et publikum, der værdsætter den åbne og personlige tilgang til den traditionelle irske musik, der kendetegner Tradish. Som en del af den levende irske musiktradition, spiller Tradish sig ind i en spændende og livsbekræftende blanding af det gamle og det nye, fortid og nutid, med en stærk forankring og respekt for rødderne.

I 2019 fejrede Tradish 10-års jubilæum med deres 3. udgivelse ”Handmade tales”: 15 håndlavede numre udført på håndlavede akustiske instrumenter, 15 fortællinger med hver sin historie. Det er et destillat af bandets helt specielle lyd, hvor deres egne kompositioner tilføres den irske traditionelle musik.

Traditionel irsk musik har gennem de sidste 200 år vokset sig til et kraftfuldt træ med forgreninger, knopskud og spirer over hele verden. Nu er den et globalt fænomen og det irske musiktræ står i fuldt flor. Tradish tog på deres 2. album Roots & Shoots os lyttere med på en rejse, hvor brændstoffet og inspirationen blev hentet fra træets rødder og fra betragtninger af folks liv her og nu. Roots & Shoots høstede begejstrede anmeldelser tværs over Europa, og Tradish blev valgt som ét af 10 bands til at repræsentere Danmark i musikeksport projektet “Danish Roots – Growing in the World”.

I forbindelse med 3 turnéer til Grønland har de ladet sig inspirere af den grønlandske sangtradition. Sangen ”Nuilersup Qilaap Seequinersuata” blev således en fast del af koncertrepertoiret og er at finde på albummet.

Udgivet i Koncerter | Skriv en kommentar