Kategoriarkiv: Oplevelser i CFC

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Copenhagen Folk Club:

Søndag den 27. marts 2022, kl. 18.30
Metronomen
Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg
Metro: Aksel Møllers Have

 
Dagsordenen ifølge vedtægterne:  

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Valg af 2 stemmeoptællere 
  3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 
  4. Godkendelse af regnskab 
  5. Godkendelse af budget 
  6. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2023) 
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter 
  9. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen efterlyser medlemmer, der er villige til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi planlægger fx koncertprogrammet, booker musikere og lokale, afvikler koncerterne, laver støtteansøgninger , SoMe, og vi håber nogle flere har lyst til at være med og få indflydelse på foreningen.

Bestyrelsen efterlyser også medlemmer, der vil hjælpe med de praktiske ting ved afviklingen af foreningens koncerter.

(2 timer før en koncert er der brug for hjælp til opsætning af bar, lave kaffe, indkøb, opsætning af scene og lydanlæg, afhentning af mad til bl.a. musikere, sætte borde og stole frem og efter koncerten er der brug for nedpakning).

For hjælpere er foreningen vært ved entré, mad samt lidt at drikke.


Med venlig hilsen

Marts 2022

Martin O’Hare, Marianne Green, Lissen Jacobsen, Lone Lambert Jensen og Anders Rud Svenning