Floating Sofa Quartet

Lørdag d. 9. april kl. 21.00
Entre kr 50 / 100
Bartof Café, Nordre Fasanvej 46,, Frederiksberg 2000

Her i CFC glæder vi os til at byde velkommen til de fire unge folkemusikere fra hhv. Danmark, Sverige og Finland, som tilsammen hedder Floating Sofa Quartet, ofte bare benævnt FSQ.

Kvartetten består af Clara Tesch (violin), Mads Kjøller Henningsen (fløjte, sækkepibe), finske LeijaLautamaja (knapharmonika/pumpeorgel) og svenske Malte Zeeberg (kontrabas) og blev dannet i 2013.

FSQ er en gruppe af ekstremt dygtige, unge musikere fra tre lande. De fandt sammen i en fælles interesse for de nordiske landes folkemusik og finder inspiration i hinandens musikalske baggrunde, nationale traditioner, måder at spille på og alles individuelle kompetencer. Det er der kommet et unikt, ungt band ud af, og det har siden vist sig, at det var et stort held, at de fandt hinanden.

Historien om, at de i forbindelse med den årlige Nordtrad-konference sad i Vilnius ved floden og jammede og pludselig fik øje på et stort, dødt svin, der kom flydende (faktisk ikke en sofa) og dér på stedet fik ideen til bandet og bandnavnet Floating Sofa Quartet, er vist velkendt. De debuterede i 2015, udgav første album i 2016, The Moon We Watch is The Same, og kom så med nummer to,Neighbourhood, i 2018, Bandet har spillet mange koncerter (trods diverse nedlukninger), og de har flettet deres på én gang fælles og forskellige musiktraditioner flot sammen i et forrygende samspil, som har fået mange fans.

Bandet har et stort og varieret repertoire udi den nordiske folkemusik, og udover koncerter spiller de også glad og gerne op til dans. De fire har også stor erfaring med give workshops i alt fra at undervise i nordisk trad-musik, i traditionelle folkedanse og i arrangement af moderne folkemusik – og det til alle aldre og på alle niveauer. Det er med stor fornøjelse, at Copenhagen Folk Club nu (endelig) kan præsentere dem på scenen i Bartof Café d. 9. april.

Kom og lyt, kom og dans! Bliv ikke hjemme på sofaen, men oplev i stedet for den flydende sofakvartet. Det bliver en herlig og garanteret veloplagt aften.

Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Ordinær generalforsamling 2022
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Copenhagen Folk Club:

Søndag den 27. marts 2022, kl. 18.30
Metronomen
Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg
Metro: Aksel Møllers Have

 
Dagsordenen ifølge vedtægterne:  

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Valg af 2 stemmeoptællere 
  3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 
  4. Godkendelse af regnskab 
  5. Godkendelse af budget 
  6. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2023) 
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter 
  9. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen efterlyser medlemmer, der er villige til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Vi planlægger fx koncertprogrammet, booker musikere og lokale, afvikler koncerterne, laver støtteansøgninger , SoMe, og vi håber nogle flere har lyst til at være med og få indflydelse på foreningen.

Bestyrelsen efterlyser også medlemmer, der vil hjælpe med de praktiske ting ved afviklingen af foreningens koncerter.

(2 timer før en koncert er der brug for hjælp til opsætning af bar, lave kaffe, indkøb, opsætning af scene og lydanlæg, afhentning af mad til bl.a. musikere, sætte borde og stole frem og efter koncerten er der brug for nedpakning).

For hjælpere er foreningen vært ved entré, mad samt lidt at drikke.


Med venlig hilsen

Marts 2022

Martin O’Hare, Marianne Green, Lissen Jacobsen, Lone Lambert Jensen og Anders Rud Svenning