Copenhagen Folk Club fortsætter….

Referat af Ekstra-ordinær Generalforsamling

Afholdt 17. juni 2021 kl. 19.00 i Metronomen

Til den ekstraordinære generalforsamling blev Philip Palmer Jørgensen valgt som dirigent og referent. Generalforsamlingen blev godkendt som gyldig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. Eneste punkt på dagsorden var i henhold til foreningens vedtægter foreningens opløsning. Annette Kviesgaard Zagal og Henrik Koop blev valgt som stemmeoptællere. Bestyrelsen redegjorde for resultatet af den ordinære generalforsamling, hvor der ikke kunne vælges en ny arbejdsdygtig bestyrelse. Bestyrelsen besvarede spørgsmål fra medlemmerne vedrørende bestyrelsesarbejdet. Fra salen stillede Anders Svenning og Lissen Jacobsen sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Der var endvidere tilsagn fra Lone Lambert Jensen, der tillige var villig til at stille op. Fra den nuværende bestyrelse var Martin O’Hare og Marianne Green villige til genvalg. Foreningens vedtægter foreskriver en bestyrelse på mindst 5 personer.

Generalforsamlingen valgte herefter de opstillede kandidater til den nye bestyrelse og bekræftede valget af foreningens revisor Jens Alleslev Larsen. Der var ingen bemærkninger under punktet eventuelt. København 18. juni 2021. Kasserer: Kim Lindholt Referent: Philip Palmer Jørgense