Ekstraordinær generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Copenhagen Folk Club,
torsdag den 17. juni 2021 kl. 20.00
i Metronomen
Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg
Metro: Aksel Møllers Have


Indkaldelse sker i henhold til vedtægternes § 11 om
FORENINGENS OPLØSNING

Dagsordenen:
1 Valg af dirigent og referent
2 Valg af 2 stemmeoptællere
3 Foreningens opløsning
4 Evt. valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter
5 Eventuelt

På foreningens ordinære generalforsamling den 25. maj 2021 var der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer, der stillede sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet.
Da foreningen ikke kan drives uden en bestyrelse, er konsekvensen at foreningen må opløses.
Såfremt der på den ekstraordinære generalforsamling kan vælges en bestyrelse vil dette være en mulighed for at undgå foreningens opløsning.
Den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 17. juni 2021, kl. 20.00 afholdes i forbindelse med koncerten med Tradish.

Med Venlig hilsen
Martin O’Hare, Marianne Green, Henrik Koop, Kim Lindholt,
Annette Kviesgaard Zagal, og Philip Palmer Jørgensen

WWW.FOLKCLUB.DK