Generalforsamling 2021

Tak til alle der har betalt medlemskab for 2021.

Vi er glade for sige velkommen til nye medlemmer og tak til jer der har støttet og været medlemmer af Copenhagen Folk Club i over 25 år.

Vi har nu brug for friske kræfter til at drive vores musikforening videre i et aktivt bestyrelsesarbejde. Er det dig?

Kære medlemmer af Copenhagen Folk Club, Med de nuværende udmeldinger om coronanedlukninger har vi besluttet ikke at afholde generalforsamlingen inden udgangen af marts måned, som vedtægterne foreskriver.

Der indkaldes derfor hermed til generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne den 25. maj 2021, kl. 19.00 i forbindelse med koncerten med MC Hansen/RadioFolk i Metronomen.
Dog vil en lukning af foreningen være på dagsordenen.

Coronasituationen har været hård ved vores muligheder for at afholde koncerter, og kostet på energien i bestyrelsen. Derfor har Copenhagen Folk Club brug for, at der kommer nye kræfter til. Såfremt ingen melder sig, ser bestyrelsen sig nødsaget til at foreslå foreningen opløst.

Efter netop at have fejret foreningens 25 års jubilæum er det med stor vemod, hvis det skulle blive nødvendigt at lukke og slukke. Bestyrelsen stiller sine mandater til rådighed, med håb om, at der blandt jer medlemmer eller jeres kontakter til andre musikelskere måtte være nogen, der er parat til at træde ind i bestyrelsen og føre foreningen videre.

I så fald hører vi gerne fra jer med et telefonopkald til Martin O’Hare på 20 22 55 94 eller en mail til info@folkclub.dk. Er der ingen, der melder sig, vil foreningen blive opløst.

Ekstraordinær generalforsamling med dette ene formål vil i så fald blive afholdt torsdag 17. juni 2021, kl. 20.00 i forbindelse med en koncert i Metronomen.

HUSK du skal have betalt medlemskab for 2021 for at have stemmeret og opstillingsret til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen