Ordinær generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i
Copenhagen Folk Club,
søndag den 24. marts 2019 kl. 14.00
hos Advokaterne, Bredgade 58A, 1., 1260 København K.

Copenhagen Folk Club, søndag den 24. marts 2019 kl. 14.00 hos Advokaterne, Bredgade 58A, 1., 1260 København K.

 Dagsordenen ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af 2 stemmeoptællere
  3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
  4. Godkendelse af regnskab
  5. Godkendelse af budget
  6. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2020)
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter
  9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen efterlyser medlemmer, der er villige til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen efterlyser også medlemmer, der vil hjælpe med de praktiske ting ved afviklingen af foreningens koncerter. (2 timer før en koncert er der brug for hjælp til opsætning af bar, lave kaffe, indkøb, opsætning af scene og lydanlæg, afhentning af mad til bl.a. musikere, sætte borde og stole frem og efter koncerten er der brug for nedpakning).
For hjælpere er foreningen vært ved entré, mad samt lidt at drikke.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Januar 2019
Martin O’Hare, Marianne Green, Tanja Olsen, Henrik Koop, Henrik Jansberg, Kim Lindholt og Philip Palmer Jørgensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.