Ordinær generalforsamling 2020

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Copenhagen Folk Club, søndag den 16. februar 2020 kl. 14.30 i Metronomen

Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg

Metro: Aksel Møllers Have

Dagsordenen ifølge vedtægterne: 

  1. Valg af dirigent og referent 
  2. Valg af 2 stemmeoptællere 
  3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 
  4. Godkendelse af regnskab 
  5. Godkendelse af budget 
  6. Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2021) 
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter 
  9. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen efterlyser medlemmer, der er villige til at deltage i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen efterlyser også medlemmer, der vil hjælpe med de praktiske ting ved afviklingen af foreningens koncerter.

(2 timer før en koncert er der brug for hjælp til opsætning af bar, lave kaffe, indkøb, opsætning af scene og lydanlæg, afhentning af mad til bl.a. musikere, sætte borde og stole frem og efter koncerten er der brug for nedpakning).

For hjælpere er foreningen vært ved entré, mad samt lidt at drikke.

Med venlig hilsen

Januar 2020

Martin O’Hare, Marianne Green, Henrik Koop, Kim Lindholt,

Annette Kviesgaard Zagal, Jørgen Jensen og Philip Palmer Jørgensen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.