Ordinær generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Copenhagen Folk Club, lørdag den 24. februar 2018 kl. 13.00 hos Advokaterne Bredgade 58, 1., 1260 København K.

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

1 Valg af dirigent og referent
2 Valg af 2 stemmeoptællere
3 Godkendelse af bestyrelsens beretning
4 Godkendelse af regnskab
5 Godkendelse af budget
6 Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2019)
7 Behandling af indkomne forslag
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter
9 Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen vil under generalforsamlingen være vært med lidt godt at spise og drikke, og der vil være en lille gave til de fremmødte.

Bestyrelsen efterlyser medlemmer, der vil hjælpe med de praktiske ting ved afviklingen af foreningens koncerter.

(2 timer før en koncert er der brug for hjælp til opsætning af bar, lave kaffe, indkøb, opsætning af scene og lydanlæg, afhentning af mad til bl.a. musikere, sætte borde og stole frem og efter koncerten er der brug for nedpakning).

For hjælpere er foreningen vært ved entré, mad samt lidt at drikke. Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen Januar 2018

Martin O’Hare, Marianne Green, Tanja Olsen, Henrik Koop, Morten Alfred Høirup, Kim Lindholt og Philip Palmer Jørgensen

WWW.FOLKCLUB.DK

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.