Ordinær generalforsamling 2017

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Copenhagen Folk Club>

Lørdag den 1. april 2017, kl. 13.00
i Metronomen Godthåbsvej 33, 2000 Frederiksberg.

Dagsordenen ifølge vedtægterne: 

  • Valg af dirigent og referent
  • Valg af 2 stemmeoptællere
  • Godkendelse af bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Godkendelse af budget
  • Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år (2018)
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningen vil under generalforsamlingen være vært med kaffe/the og kage samt en øl/vand.

Bestyrelsen efterlyser medlemmer, der vil hjælpe med de praktiske ting ved afviklingen af foreningens music events.

2 timer før en koncert er der brug for hjælp til opsætning af bar, lave kaffe, indkøb, opsætning af scene og lydanlæg, afhentning af mad, sætte borde og stole frem og efter koncerten er der brug for nedpakning.

For hjælpere er foreningen vært ved entré, mad samt lidt at drikke.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Martin O’Hare, Marianne Green, Tanja Olsen, Lars Auerbach, Henrik Koop og Philip Palmer Jørgensen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.